Universiteit Gent

- Communication Event -

UGENT – Re-integratie werkt!

De UGent organiseerde een online live symposium over de re-integratie van langdurig zieken. Wetenschappers, professionals en beleidsmakers inspireerden 400 Vlaamse en Waalse deelnemers met live online presentaties, debatten, chats en break-outsessies. White Rabbit zorgde voor opnames en live verbindingen vanuit diverse locaties. Zo stimuleren we de conversatie en de re-integratie van langdurig zieken in de maatschappij.

OPDRACHT

De UGent wil een online live symposium organiseren met simultane vertaling voor Nederlands- en Franstaligen. Op het programma staan keynotes, speeches, debatten en workshops met live online verbindingen vanuit verschillende locaties. Daarbij moet er ruimte zijn voor vragen vanuit het online publiek.

OPDRACHTGEVER

Het departement ergotherapie van de UGent wil de wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en beleidsvisies over de re-integratie van langdurig zieken delen. Maatschappelijke participatie via werk, school of vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Een snelle re-integratie is daarbij uiterst belangrijk. De UGent doet een oproep aan haar partners zoals het UZ Gent, het Riziv, de ziekenfondsen, VDAB, GTB, arbeidsgeneeskundige diensten om die re-integratie te faciliteren.

UITDAGING

Meer dan 1 op 10 werknemers is langdurig ziek. Op drie jaar tijd is het aantal werknemers met een burn-out verdubbeld. Door snel te starten met een re-integratietraject en te focussen op wat iemand wel kan, stijgen de slaagkansen op re-integratie. Een goede zaak voor werknemer en werkgever. Daarom bracht de UGent professionals in ergotherapie, arbeidsgeneeskunde, personeelsbeleid, academici … bij elkaar in een online live symposium om er samen wat aan te doen.

OPLOSSING

UNIEKE LIVE SETTING

Moderator Krista Bracke introduceerde coronaproof de aanwezige gasten in het prachtige peristilium van de UGent en schakelde live over naar de gasten op locatie. Zo presenteerde professor Reneman zelf live voor de camera zijn slides vanuit Groningen. Daarna zat hij online via een scherm live mee aan tafel tijdens het debat. Ook minister Vandenbroucke was live online aanwezig vanuit zijn kantoor en reageerde enthousiast op de presentaties.

PROFESSIONELE AANPAK

Om alles vlekkeloos te laten verlopen stelde White Rabbit een gedetailleerd inhoudelijk en technisch draaiboek op. Vooraf werden sprekers en tolken gebriefd en de online verbindingen getest. Voor tijdens en na het symposium stond een technische crew klaar om de professionele opnames en streaming te realiseren en te bewaren. Alle content en communicatie komt samen op een digitaal platform voor de klant. Zo blijven straffe verhalen, boeiende gesprekken en spraakmakende belevenissen beschikbaar voor later.

INSPIRERENDE WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN

De 400 deelnemers uit Vlaanderen en Wallonië kregen een boeiende mix van inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines en universiteiten, van praktische ervaringen van langdurig zieken, bedrijfsartsen en ergotherapeuten en van de visies van de ministers van Werk, Hilde Crevits en van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke.

LEVENDIGE DEBATTEN

Tijdens de presentaties stelde het publiek live vragen via de chat. De vragen uit het publiek prikkelden het enthousiasme. De multidisciplinaire aanpak stimuleerde tot nieuwe inzichten. Een gezamenlijke aanpak loont. Re-integratie werkt.

INTERACTIEVE WORKSHOPS MET EXTRA DIEPGANG

Na het plenaire volgden interactieve workshops. Daarin stond telkens een ander aspect van re-integratie op de werkvloer centraal. In de workshops zoomden de deelnemers in op relevante diepgaande kennis en stelden ze vragen vanuit de eigen ervaringen. Zo stimuleren wetenschappelijke inzichten tot verbeteringen voor de arbeidsparticipatie van langdurige zieken in de dagelijkse praktijk.

RESULTAAT

RE-INTEGRATIE WERKT!

De UGent bracht wetenschappers, professionals en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines online samen in een symposium. De wetenschappelijke presentaties inspireerden. De praktijkverhalen prikkelden. De beleidsvisies daagden uit. Vragen borrelden op. Oplossingen kregen vorm.
Samen langdurig zieken re-integreren in de maatschappij en op het werk. Het kan. Re-integratie werkt!