UGENT - Re-integratie werkt!

Customer:
UGent
CELEBRATION

Opdracht

De UGent wil een online live symposium organiseren met simultane vertaling voor Nederlands- en Franstaligen. Op het programma staan keynotes, speeches, debatten en workshops met live online verbindingen vanuit verschillende locaties. Daarbij moet er ruimte zijn voor vragen vanuit het online publiek.

Opdrachtgever

Het departement ergotherapie van de UGent wil de wetenschappelijke kennis, praktijkervaringen en beleidsvisies over de re-integratie van langdurig zieken delen. Maatschappelijke participatie via werk, school of vrije tijd is een basisrecht voor iedereen. Een snelle re-integratie is daarbij uiterst belangrijk. De UGent doet een oproep aan haar partners zoals het UZ Gent, het Riziv, de ziekenfondsen, VDAB, GTB, arbeidsgeneeskundige diensten om die re-integratie te faciliteren.

Uitdaging

Meer dan 1 op 10 werknemers is langdurig ziek. Op drie jaar tijd is het aantal werknemers met een burn-out verdubbeld. Door snel te starten met een re-integratietraject en te focussen op wat iemand wel kan, stijgen de slaagkansen op re-integratie. Een goede zaak voor werknemer en werkgever. Daarom bracht de UGent professionals in ergotherapie, arbeidsgeneeskunde, personeelsbeleid, academici … bij elkaar in een online live symposium om er samen wat aan te doen.

UGent: Online live symposium

RE-INTEGRATIE WERKT!

De UGent bracht wetenschappers, professionals en beleidsmakers vanuit verschillende disciplines online samen in een symposium. De wetenschappelijke presentaties inspireerden. De praktijkverhalen prikkelden. De beleidsvisies daagden uit. Vragen borrelden op. Oplossingen kregen vorm.
Samen langdurig zieken re-integreren in de maatschappij en op het werk. 

Het kan. Re-integratie werkt!